• Barokart

  DESTEK MERKEZİ
  0850 221 0 500

 • E-Tahsilat Uygulaması
 • Yargıtay 8. Hukuk Dairesi
  2017/1343 E.,2017/2693 K.T. 28.02.2017
  Mahkemesi: Aile Mahkemesi

  ÖZET: Evlilik birliğinin ömür boyu süreceği inancının hakim olduğu düşünceyle, ortak yaşamı ve geleceği güvence altına almak amacıyla, beraberlikten doğan dayanışmayla ve karşılıklı güvene dayanarak, örf ve adete uygun olarak eşlerin birlikte yatırım yapmaları bağış olarak değerlendirilemez. Eşler arasında dayanışma, güven ve sadakat esastır. Gelecekte aile üyelerinin yararlanacakları beklentisiyle birlikte malvarlığı edinme çabaları, eşlerden birinin sebepsiz zenginleşmesiyle sonuçlanmamalıdır.


  Yargıtay 8. Ceza Dairesi
  2016/11357 E.,2017/4370 K.T. 19.04.2017
  Mahkemesi: Ceza Dairesi

  ÖZET: Dosya kapsamına göre suça konu kartlara ait sliplerden manyetik şeridine bilgileri kopyalanan bankalar olduğu kim tarafından belirlendiği anlaşılmayan şekilde saptanmışsa da, kartlara ait slipler üzerinde yurt dışı ibaresi bulunmadığı anlaşılmakla, suça konu sliplere ait olduğu kartların sahteliğine ilişkin Bankalararası Kart Merkezinden rapor alınması, kullanımlara itiraz olup olmadığı sorularak sonucuna göre hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken, sahteliği belirleyen deliller karar yerinde tartışılmadan, eksik araştırmayla yazılı şekilde hükümler kurulması, yasaya aykırı görülmüştür.


  Danıştay 12. Daire
  2016/8823 E., 2017/339 K.T. 14.02.2017
  Mahkemesi: İdare Mahkemesi

  ÖZET: Davacıya söz konusu disiplin cezasının uygulanması noktasında davalı idarenin ağır hizmet kusurunun bulunmadığı anlaşıldığından, davacının manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne ilişkin kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.


  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi
  İkinci Bölüm
  Başvuru Numarası: 2014/12822
  Karar Tarihi: 08/06/2017

  ÖZET: Denizli Ağır Ceza Mahkemesinin hükmü, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin kararıyla ile düzeltilerek onanmıştır. UYAP yapılan araştırmada Yargıtay ilamının en geç kesinleştirme şerhinin gerçekleştirildiği ve 25/03/2013 tarihinde Mahkemeye ulaştığı görülmüştür. Diğer bir ifadeyle başvurucunun nihai kararın içeriğine erişme imkânını en geç 25/03/2013 tarihinde elde ettiği anlaşılmış olup açıklanan gerekçelerle; başvurunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir.

2016 YILI KARARLARI