• Barokart

  DESTEK MERKEZİ
  0850 221 0 500

 • E-Tahsilat Uygulaması
 • Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
  2014/12605 E., 2016/11712 K., T. 20.12.2016
  Mahkemesi: Ticaret Mahkemesi

  ÖZET: Davacının desteği ...'nın sürücüsü bulunduğu ... kamyon ile yapmış olduğu trafik kazasında vefat etmesi nedeniyle davacı, aracın ZMSS poliçesini düzenleyen davalı ... şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı talep etmiştir.


  Yargıtay 3. Ceza Dairesi
  2016/6878 E., 2017/506 K. T. 23.01.2017
  Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi

  ÖZET: Sanık müdafii dilekçesinde hükmü veren hâkimin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ile bağlantısı bulunması nedeniyle tutuklanıp meslekten ihraç edildiğini, yargılanmanın yenilenmesi gerektiğini belirtmiş ise de CMK’nın 311/1. maddesine göre ancak kesinleşmiş kararlara karşı yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulabileceği ve kararın da henüz kesinleşmediği anlaşılmıştır.


  Danıştay 15. Daire Başkanlığı
  2016/3214E., 2016/3473K., T.11.05.2016
  Mahkemesi: İdare Mahkemesi

  ÖZET: Özel hastanede Uz.Dr. olarak çalışan ve özel muayenehane açma talebinde bulunan davacının, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimlerin aynı zamanda 1219 sayılı kanunun 12. maddesi gereğince özel muayenehane açamayacağına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünün 25/07/2014 tarih ve 72354 sayılı işleminin iptali için iptal davası açılmıştır.


  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi
  Genel Kurul Kararı
  Başvuru Numarası: 2014/17143
  Karar Tarihi: 01/03/2017

  BAŞVURUNUN KONUSU: Başvuru, bir gazetenin İnternet haber arşivinde erişilebilir durumda olan haber ve yayınlar ile ilgili içeriğin yayından kaldırılması yönündeki talebin reddedilmesinin şeref ve itibarın korunması hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.