• Barokart

  DESTEK MERKEZİ
  0850 221 0 500

 • E-Tahsilat Uygulaması
 • Yargıtay 8. Hukuk Dairesi
  2015/22210 E. 2017/17561 K.
  K.Tarihi: 26.12.2017
  Mahkemesi: Aile Mahkemesi
  Konu: Artık değere katılma alacağı istemi, anlaşmalı boşanma dava dosyası ve boşanma protokolü dikkate alınarak davanın reddi.

  ÖZET: Davacının boşanma dava dilekçesinde belirtilen malvarlıkları sebebiyle mal rejiminin tasfiyesi ile alacak isteğinde bulunması, mahkemece, anlaşmalı boşanma dava dosyası ve boşanma protokolü dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi üzerine hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi.


  Yargıtay 7. Ceza Dairesi
  2018/430 E. 2018/759 K.
  K.Tarihi: 25.01.2018
  Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi
  Konu: 4733 sayılı Kanuna muhalefette değerlendirme yapılmadan hüküm tesis edilmesi.

  ÖZET: Sanığın eyleminin zincirleme biçimde kaçakçılık suçunu oluşturup oluşturmadığının takdir ve değerlendirilmesi, sanık hakkında alt sınırdan hapis cezasına hükmolunduğu halde adli para cezasında ayrıca bir gerekçe gösterilmeden teşdit uygulanması, denetim süresini iyi halli olarak geçirdiği takdirde ertelenmiş bulunan hapis cezasının infaz edilmiş sayılacağına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi.


  Danıştay 15. Dairesi
  2016/1210 E. 2016/3172 K.
  K.Tarihi: 04.05.2016
  Mahkeme: İdare Mahkemesi
  KONU: İdarenin hizmet kusuruna istinaden tazminat talebinin davalı idareden tazmini istemi.

  ÖZET: Davacının guatır ameliyatı sonucu davacının ses tellerinin kesilmesi ve felç olmasında idarenin hizmet kusuru bulunduğundan bahisle toplam 70.000,00 TL tazminatın davalı idareden tazminine karar verilmesi.


  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi
  2012/252
  Karar Tarihi: 26.06.2014
  Konu: Tarihi eser vasıflı taşınmazın kamulaştırılması nedeniyle açılan davada, maddi ve manevi tazminat talebi.

  ÖZET: Başvurucunun, maliki olduğu tarihi eser vasıflı taşınmazın kamulaştırılması nedeniyle açılan davada, mülkiyet ve makul süre yönünden adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek maddi ve manevi tazminat talebi.

2017 YILI KARARLARI 2016 YILI KARARLARI